Engineering Design

Head: Prof. Nilesh Jayantilal Vasa
Office Phone: 4731
Department Website: http://www.ed.iitm.ac.in

Telephone numbers need to be prefixed with +91 44 2257.
Emails need to be suffixed with @ iitm . ac . in

NamePhoneEmail
Asokan Thondiyath4707asok
Balakrishna Rao4660balkrish
Ganapathy Krishnamurthi4745gankrish
Jayaganthan4735edjay
Kavitha Arunachalam4740akavitha
Krishnakumar R4661rkkumar
Nilesh Jayantilal Vasa4706njvasa
Palaniappan Ramu4738palramu
Ramanathan M4734mraman
Sandipan Bandyopadhyay4733sandipan
Sankara J Subramanian4737shankar_sj
Saravana kumar G4736gsaravana
Shankar Ram C S4705shankarram
Srikanth Vedantam4739srikanth
Tuhin Subhra Santra4747tuhin
Venkatesh Balasubramanian4117chanakya