Chemistry

Head: Prof. Indrapal Singh Aidhen
Office Phone: 4201
Department Website: http://chem.iitm.ac.in/

Telephone numbers need to be prefixed with +91 44 2257.
Emails need to be suffixed with @ iitm . ac . in

NamePhoneEmail
Amrendra Vijay4234avijay
Anbarasan P4216anbarasansp
Archita Patnaik4217archita
Arnab Rit4205arnabrit
Arti Dua4236arti
Baskaran S4218sbhaskar
Beeraiah Baire4206beeru
Bhyrappa P4222byra
Debashis Chakraborty4223dchakraborty
Deepika Janakiraman4200deepikaj
Dhamodharan R4204damo
Dillip Kumar Chand4224dillip
Edamana Prasad4232pre
Indrapal Singh Aidhen4219isingh
Jeganmohan M4200mjeganmohan
Kartik Chandra Mondal4228csdkartik
Kothandaraman Ramanujam4249rkraman
Mangala Sunder K4220mangal
Md Mahiuddin Baidya4212mbaidya
Mishra A K4207mishra
Muraleedharan K M4233mkm
Murthy N N4225nnmurthy
Nandita M4239nanditam
Pradeep T4208pradeep
Rajakumar B9144rajakumar
Ramesh Gardas4248gardas
Ranga Rao G4226grrao
Sangaranarayanan M V4209sangara
Sanjay Kumar4227sanjay
Sankararaman S4210sanka
Sekar G4229gsekar
Selvam P4235selvam
Sundargopal Ghosh4230sghosh
Varadaraju U V4215varada
Venkatakrishnan P4243pvenkat
Vidyasagar K4221kvsagar